Garantija

Garantija mēbelēm - 2 gadi, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas laiku.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par kvalitāti, tās pārdevējs novērš, pie nosacījuma, ka ievēroti ekspluatācijas noteikumi un saglabāts pirkuma čeks.

Atverot iepakojumu, jāpārbauda detaļas. Ja konstatē defektu, izstrādājumu nedrīkst montēt, obligāti jāsaglabā iepakojums un jāziņo pārdevējam.

Attiecībā uz mēbelēm, kas ir piegādātas izjauktā veidā un tiek saliktas (vai ir mēģināts tās salikt), nav izmantojamas atteikuma tiesības, jo pēc mēbeļu salikšanas mēbeles pilnvērtīgi ir izmantojamas to iegādes mērķim, taču to atkārtota izjaukšana un/vai salikšana būtiski samazina mēbeļu kvalitāti, līdz ar to patērētājam atteikuma tiesību realizēšanas termiņā saliekot un/vai izjaucot šīs mēbeles nav iespējams nodrošināt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestajā daļā noteikto preces kvalitāti.

IDmebeles.lv neuzņemas atbildību ja:

Gadījumā, ja pircējs atsakās no pasūtījuma, precei ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:
Iepriekš minēto nosacījumu neievērošanas gadījumā, pircējs zaudē tiesības saņemt garantijas pakalpojumus.
Ja precei tiek atklāti defekti, klientam jāgriežas Idmebeles ar prasību izvērtēt radušos situāciju,kurā jāmin
   Nosūti mums ziņu