Garantija

Garantija mēbelēm - 2 gadi, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas laiku.

Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par kvalitāti, tās pārdevējs novērš, pie nosacījuma, ka ievēroti ekspluatācijas noteikumi un saglabāts pirkuma čeks.

Atverot iepakojumu, jāpārbauda detaļas. Ja konstatē defektu, izstrādājumu nedrīkst montēt, obligāti jāsaglabā iepakojums un jāziņo pārdevējam.

Attiecībā uz mēbelēm, kas ir piegādātas izjauktā veidā un tiek saliktas (vai ir mēģināts tās salikt), nav izmantojamas atteikuma tiesības, jo pēc mēbeļu salikšanas mēbeles pilnvērtīgi ir izmantojamas to iegādes mērķim, taču to atkārtota izjaukšana un/vai salikšana būtiski samazina mēbeļu kvalitāti, līdz ar to patērētājam atteikuma tiesību realizēšanas termiņā saliekot un/vai izjaucot šīs mēbeles nav iespējams nodrošināt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestajā daļā noteikto preces kvalitāti.

IDmebeles.lv neuzņemas atbildību ja:
 • preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ;
 • preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā;
 • precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas;
 • ir bojājumi, kas radušies mēbeles nepareizi montējot, ja nav izmantoti firmas servisa pakalpojumi, mehāniski bojājumi, kā arī bojājumi, kas radušies pircējam pašam mēbeles transportējot

Gadījumā, ja pircējs atsakās no pasūtījuma, precei ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:
 • bez bojājumiem;
 • saliktām oriģinālajā iepakojumā, kādā tās tika piegādātas iegādes brīdī;
 • uz iepakojuma jābūt visām oriģinālajām etiķetēm, drošības plēvēm un citiem marķējumiem
Iepriekš minēto nosacījumu neievērošanas gadījumā, pircējs zaudē tiesības saņemt garantijas pakalpojumus.
Ja precei tiek atklāti defekti, klientam jāgriežas Idmebeles ar prasību izvērtēt radušos situāciju,kurā jāmin
 • pasūtījuma numurs;
 • Klienta vārds un kontaktinformācija;
 • informācija par defektu (kur un kad tas ticis konstatēts vai radies) un, ja iespējams, fotogrāfijas, kurās ir skaidri redzams preces defekts;
 • Klients ir tiesīgs pieprasīt atpakaļ naudu tikai tajā gadījumā, ja preces/detaļas nomaiņa vai remonts nav iespējams vai nav izdevies
Salidzini KurPirkt
   Nosūti mums ziņu